เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเก็บข้อมูลความชื้นดินจากดาวเทียมพร้อมข้อมูลชลศาสตร์ดิน (โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตรอาศัยน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและปัญญาประดิษฐ์)
11 มิถุนายน 2567 43 ครั้ง