เปลี่ยนการแสดงผล
"โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562"
7 สิงหาคม 2562 349ครั้ง
 
ประกาศ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวด 
.
"โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562" 
.
เปิดรับสมัคร
7 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2562
ชิงโล่เกียรติยศจากท่านองคนมนตรี
พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 350,000บาท
.
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมหลักเกณฑ์การประกวด
ภาพถ่ายและภาพจิตกรรม 
ได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1ASGKFVtcDgxaExsnGrADAYpSiqjcwmgS
.
หรือ www.royalrain.go.th
.
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : pr_rain 
02-1095100 ต่อ 760,766

 

ภาพและวีดีโอ