เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2562 13ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562

ภาพและวีดีโอ