เปลี่ยนการแสดงผล
"โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562"
8 ตุลาคม 2562 144ครั้ง

"โครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562"

เปิดรับสมัคร
7 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2562
ชิงโล่เกียรติยศจากท่านองคนมนตรี
พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 350,000บาท

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมหลักเกณฑ์การประกวด
ภาพถ่ายและภาพจิตกรรม
ได้ที่
https://drive.google.com/open…

หรือ www.royalrain.go.th

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID : pr_rain
02-1095100 ต่อ 760,766

 

ภาพและวีดีโอ