เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
3 พฤศจิกายน 2562 166ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562

 

ภาพและวีดีโอ