เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เข้าร่วม ประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
4 พฤศจิกายน 2562 166ครั้ง

              วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เข้าร่วม ประชุมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และร่วมนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลธร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระรถ อาคารสำนักงานชั่วคราว สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 จังหวัดชลบุรี


ภาพและวีดีโอ