เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ลงพื้นที่นาเกษตรอินทรีย์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
26 พฤศจิกายน 2562 245ครั้ง

                         วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ลงพื้นที่นาเกษตรอินทรีย์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเกษตรกรลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เกษตรกรได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงถึงความสามัคคีในชุมชน โดยเป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อแสวง มะโนลัย เกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงและประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
                        หากย้อนกลับไปยังช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่นาเกษตรอินทรีย์ อำเภอเกษตรวิสัยแห่งนี้ ประสบกับปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงและเกษตรกรได้มีการร้องขอฝนมายังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งทางทีมงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนในการปฏิบัติการฝนหลวงและสามารถทำฝนตกลงมายังพื้นที่ของอำเภอเกษตรวิสัยได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้พื้นที่ของเกษตรกรรอดพ้นจากวิกฤติฝนทิ้งช่วงและได้รับผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่น่าพอใจแก่พี่น้องเกษตรกร

 

 

 

ภาพและวีดีโอ