เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน
27 พฤศจิกายน 2562 195ครั้ง

                วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นที่ปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทุนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 86 ปี ณ กรมท่าอากาศยาน ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ภาพและวีดีโอ