เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 12 ม.ค. 2563
12 มกราคม 2563 42ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง
#ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 12 ม.ค. 2563
- ปฏิบัติการ 3 ภารกิจ 4 เที่ยวบิน มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่ จ.ระยอง(นิคมพัฒนา ปลวกแดง ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไล จ.ระยอง

 #รายงานปริมาณน้ำฝนจากถังวัดน้ำฝนเพิ่มเติม วันที่ 12 ม.ค. 2563 ณ เวลา 17.00 น.
จากกรมอุตุนิยมวิทยา
- สถานี ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีฝนตก 7.0 มม.
จากกรมทรัพยากรน้ำ
- สถานี บ้านคลองป่าหวาย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีฝนตก 5.5 มม.
- สถานี บ้านใหม่สามัคคี อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง มีฝนตก 5.0 มม.

หมายเหตุ#ปริมาณฝนตกในอ่างเก็บน้ำ และน้ำไหลเข้า(Inflow) รอข้อมูลในเช้าวัดถัดไป

 

 

ภาพและวีดีโอ