เปลี่ยนการแสดงผล
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 14 ม.ค. 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.นครสวรรค์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง
14 มกราคม 2563 40ครั้ง

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 14 ม.ค. 2563

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.นครสวรรค์

> มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่
- จ.นครสวรรค์(ตากฟ้า ไพศาลี ท่าตะโก ชุมแสง)

และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.ระยอง

> มีฝนตกเล็กน้อย บริเวณพื้นที่
- จ.ชลบุรี(บ้านบึง) 
- จ.ระยอง(ปลวกแดง) 
และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำหนองค้อ จ.ชลบรีุ 
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง

 

ภาพและวีดีโอ