เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ After Action Review ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง
17 มกราคม 2563 89ครั้ง

            วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัดทำ After Action Review ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนแนวการปฏิบัติการฝนหลวงในสถานการณ์ต่างๆ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย กำหนดมาตรฐานองค์ความรู้การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต ณ ลีฟ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

 

 

ภาพและวีดีโอ