เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวง วันที่ 23 มกราคม 2563 หน่วยปฏิบัติการในหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.นครสวรรค์
23 มกราคม 2563 64ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวง วันที่ 23 มกราคม 2563 หน่วยปฏิบัติการในหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.นครสวรรค์

มีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางแห่ง 
บริเวณพื้นที่การเกษตร 

จ.นครสวรรค์(แม่เปิน ชุมตาบง) 
จ.อุทัยธานี(ลานสัก) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

ภาพและวีดีโอ