เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
26 มกราคม 2563 69ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ระยอง
- มีฝนตกเล็กน้อยเป็นกลุ่มในพื้นที่ จ.จันทบุรี(สอยดาว)

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น
- มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ขอนแก่น(ภูเวียง อุบลรัตน์ เขาสวนกวาง บ้านฝาง) จ.หนองบัวลำภู(โนนสัง ศรีบุญเรือง) จ.อุดรธานี(หนองวัวซอ หนองแสง กุมภวาปี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์
- มีฝนตกเล็กน้อยเป็นแห่งๆ บริเวณพื้นที่ จ.อุทัยธานี(สว่างอารมณ์) จ.สุพรรณบุรี(ด่านช้าง)

 

 

 

 

 

ภาพและวีดีโอ