เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 44ครั้ง

ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพและวีดีโอ