เปลี่ยนการแสดงผล
ขยายระยะเวลาการรับสมัคร กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2563
16 มีนาคม 2563 230ครั้ง
ภาพและวีดีโอ