เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2563 15ครั้ง