เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (OVERHAUL) เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-10R-513C S/N P-37660 และS/N P-37671 จำนวน 2 เครื่อง
26 มีนาคม 2563 17ครั้ง