เปลี่ยนการแสดงผล
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563 23ครั้ง

แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563


หน่วยฯ จ.บุรีรัมย์
แจ้งแผนบิน เวลา 09:45 น.
พื้นที่เป้าหมายหลัก : พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์

หน่วยฯ จ.อุบลราชธานี
แจ้งแผนบิน เวลา 10:30 น.
พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยฯ จ.อุดรธานี
แจ้งแผนบิน เวลา 10:30 น.
พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่การเกษตรจังหวัดอุดรธานี(ตอนล่าง) กาฬสินธุ์(ตอนบน) จ.สกลนคร
และพื้นที่รับน้ำเขื่อนลำปาว เขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง
.
หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี
แจ้งแผนบิน เวลา 11:10 น.
พื้นที่เป้าหมายบริเวณ พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเค็ม
และพื้นที่การเกษตร จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง

***ขอแก้ไขวันที่ในภาพ 26 มีนาคม 2563

 

****UPDATE ช่วงบ่าย
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

หน่วยฯ จ.สุราษฎร์ธานี
แจ้งแผนบิน เวลา 13:45 น.
พื้นที่เป้าหมายบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พังงา ภูเก็ต และพื้นที่ลุ่มรับน้ำและบริเวณอ่างเก็บน้ำ จ.ภูเก็ต (บางเหนียวดำ)

หน่วยฯ จ.อุดรธานี
แจ้งแผนบิน เวลา 13.30 น.
พื้นที่เป้าหมาย : พื้นที่การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์(ตอนบน) จ.สกลนคร และพื้นที่รับน้ำเขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง

หน่วยฯ จ.อุบลราชธานี (3 ภารกิจต่อเนื่อง)
แจ้งแผนบิน
พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยฯ จ.ระยอง
แจ้งแผนบิน เวลา 14:00 น.
พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำจ.ชลบุรี จ.ระยอง
จ.จันทบุรีและเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้

 

ภาพและวีดีโอ