เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
4 พฤษภาคม 2563 47ครั้ง

                  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุมเทวกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ