เปลี่ยนการแสดงผล
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563 13ครั้ง

ภาพและวีดีโอ