เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563 11ครั้ง

ภาพและวีดีโอ