เปลี่ยนการแสดงผล
แผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562 250 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ