เปลี่ยนการแสดงผล
ผลปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 27 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562 441 ครั้ง

 

 

ภาพและวีดีโอ