เปลี่ยนการแสดงผล
#อย่าล้ำเส้น
11 กันยายน 2563 3,659 ครั้ง

#อย่าล้ำเส้น

หากถามเด็กสมัยนี้เคยเล่น"ตี่จับ"หรือไม่? น้อยคนคงตอบว่าเคย เพราะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้มีเกมคอมพิวเตอร์มาในรูปแบบต่างๆมากมาย ทั้งเล่นลำพังคนเดียวหรือจะเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มก็ได้

ตี่จับเป็นการละเล่นไทยชนิดหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกาย ไหวพริบ และความสามัคคี

การเล่นตี่จับต้องแบ่งคนเล่นออกเป็น 2 ฝ่ายๆละเท่าๆกัน โดยมีเส้นแบ่งเขตแดนจะใช้เชือกหรือใช้ไม้ขีดพื้นดินให้เป็นรอยเส้นแบ่งเขตแดน แล้วตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายรุกไปก่อน คนหนึ่งของฝ่ายรุกจะข้ามเขตไปฝ่ายตรงข้ามพร้อมร้อง"ตี่" ไม่ให้ขาดเสียง และวิ่งเอามือไล่แตะคนฝ่ายตรงกันข้ามหากแตะแล้วกลับไปยังแดนตนเองได้โดยเสียงตี่ไม่ขาดหาย ฝ่ายรับที่โดนมือแตะจะต้องมาเป็นเชลย

ในขณะเดียวกันถ้าหากคนที่ตี่เข้าไปถูกจับเอาไว้แล้วไม่สามารถกลับยังแดนตนเองได้ทันก่อนเสียงตี่จบลง คนที่ตี่เข้าไปก็ต้องกลายเป็นเชลย จะผลัดกันเล่นเช่นนี้ไปเรื่อยๆโดยสามารถไปช่วยเชลยให้กลับคืนฝ่ายตนได้ ฝ่ายไหนเหลือแค่คนเดียวฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ การเล่นตี่จับจึงต้องอาศัยความสามัคคีเป็นหลักด้วยในการปกป้องเชลยและคอยช่วยกันจับคนที่ตี่เข้ามาในแดน

ยังมีการละเล่นของไทยในอดีตอีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นการละเล่นที่ได้ทั้งออกกำลังกายและฝึกทักษะต่างๆ ได้แก่
⁃ ฝึกการสังเกต ไหวพริบ และเชาว์ปัญญา เช่น การละเล่นกาฟักไข่
⁃ ฝึกวินัยและการเคารพต่อกติกา การละเล่นทุกอย่างมีกฏในตัวของมันเอง ซึ่งก็มาจากพวกเด็กนั่นเองเป็นคนช่วยกันกำหนดตกลงกันขึ้นมา การเล่นจึงดำเนินไปได้ โดยจะเห็นได้จากก่อนเล่นก็จะมีการจับไม้สั้นไม้ยาว เป่ายิงฉุบ หากใครไม่ทำตามกติกาก็จะเข้ากลุ่มเล่นกับเพื่อน ๆ ไม่ได้ เป็นการฝึกการปรับตัวเข้ากับคนอื่นโดยปริยาย
⁃ ฝึกความอดทน เช่น ขี่ม้าส่งเมือง ผู้แพ้จะต้องถูกขี่หลังไปไหน ๆ ก็ได้ บางคนตัวเล็กถูกคนตัวใหญ่ขี่ก็ต้องยอม ถ้าไม่ทนก็เล่นกันไม่ได้
⁃ ฝึกความซื่อสัตย์ เช่น การเล่นซ่อนหา ผู้เล่นเป็นคนหาต้องปิดตาให้มิดในขณะที่คนอื่น ๆ วิ่งไปซ่อน อย่างคำร้องประกอบการเล่นชนิดนี้ว่า “ปิดตาไม่มิด สารพิษเข้าตา พ่อแม่ทำนา ได้ข้าวเม็ดเดียว”
⁃ ฝึกความรับผิดชอบ

ส่วนเกมคอมพิวเตอร์นั้นก็มีข้อดีในการพัฒนาทักษะความคิดในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นเนื่องจากบางเกมต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำให้เกิดการพักผ่อน แต่ก็มีข้อเสียมากมายด้วยดังนี้
⁃ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว นำความรุนแรงมาใช้ในชีวิตจริงได้ เมื่อเล่นเกมประเภทที่ใช้ความรุนแรงเป็นเวลานานต่อเนื่อง
⁃ ทำให้สุขภาพเสื่อมหากเล่นมากเกินไป เช่น ปวดตา ตาเสื่อม ปวดหลัง ปวดหัว อ่อนเพลีย ไม่มีเวลาออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา
⁃ ทำให้ขาดทักษะทางสังคม เพราะไม่ได้ออกไปพบปะสังคมกับผู้อื่น
⁃ ทำให้เสียการเรียนได้ เมื่อไม่สามารถแบ่งเวลาเล่นให้เหมาะสมได้
⁃ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

จะเห็นว่าการละเล่นไทยส่วนใหญ่จะมีการแบ่งฝ่ายในการเล่นแต่หลังจากการเล่นแล้วทุกคนก็กลับมาเป็นพรรคพวกเดียวกัน ฝ่ายเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกกันเหมือนกับบรรยากาศของโลกที่ถูกห่อหุ้มด้วยอากาศที่เป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีขอบเขตนับจากระดับน้ำทะเลขึ้นไป 1,000 กิโลเมตร ไม่ได้มีสิ่งใดเป็นตัวขวางกั้นเหมือนกับเส้นกั้นการละเล่น"ตี่จับ" แต่มีการแบ่งอาณาเขตประเทศเป็นเส้นกั้นเหมือนการละเล่น"ตี่จับ" ซึ่งถือเป็นอาณาเขตประเทศที่ใครจะรุกรานไม่ได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ทางทิศเหนือและตะวันตก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศเหนือและตะวันออก ประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก และประเทศมาเลเซียทางทิศใต้

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยไม่เคยรุกรานใครก่อนเพราะ"คนไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด" ชาวไทยจึงพร้อมรุกขึ้นสู้ ดังตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือฝรั่งมังค่าที่มารุกรานเรทำให้เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร

การปฏิบัติการฝนหลวงนั้นเป็นการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศซึ่งไม่มีขอบเขตขวางกั้น แต่เราก็ไม่สามารถบินล้ำน่านฟ้าเข้าไปเพื่อเริ่มก่อเมฆในประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะเราใช้อากาศยานเป็นพาหนะในการนำทีมนักล่าเมฆไปปฏิบัติการถือเป็นการรุกรานทางอากาศ

ดังนั้นเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ตามแนวชายแดน เช่น เขื่อนแก่งกระจาน การทำฝนเติมน้ำให้เขื่อนเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยเหตุผลที่เขื่อนแก่งกระจานมีลุ่มรับน้ำแคบๆติดชายแดนประเทศเมียนมาร์ และด้านท้ายน้ำก็ติดทะเล

การทำฝนหลวงให้กับพื้นที่บริเวณชายแดนจึงมีข้อจำกัด ต้องอาศัยทิศทางลมที่เหมาะสม เพราะเมฆที่เราก่อขึ้นจะลอยไปตามทิศทางและกระแสความเร็วลม เราจะต้องก่อเมฆทางต้นลมหรือเลี้ยงเมฆและโจมตีเมฆที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านให้ตกลงในพื้นที่เป้าหมายให้เร็วที่สุด ในขณะเดียวกันการทำฝนให้พื้นที่ชายแดนบางครั้งลมก็พัดพาเมฆบางส่วนที่เราทำไปตกยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การทำฝนให้พื้นที่จังหวัดสระแก้วบริเวณที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา

จะเห็นว่าการทำฝนไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขึ้นกับทิศทางและกระแสความเร็วลมด้วย ซึ่งในระหว่างวันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศ หรือกระแสแรงขึ้นแต่เราก็พยายามเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยยึดตำราฝนหลวงพระราชทาน และเราก็ยังไม่เคยทำผิดกติกาสากลที่จะรุกรานใครเพราะพวกเราก็เป็น"คนไทยที่รักสงบแต่ถึงรบก็ไม่ขลาด" เช่นกัน แต่เป็นการรบกับภัยแล้งที่คุกคามพี่น้องประชาชนคนไทยเยี่ยงเรา...

เขียนโดย "หลงเมฆ"
#รั้วคือเขตแดนวิญญูชนย่อมเข้าใจ
#SaveThailand
#SaveRainmakingTeam
#Saveบุคลากรทางการแพทย์
#แล้งนี้ต้องรอด

ภาพและวีดีโอ