เปลี่ยนการแสดงผล
#เรื่องเล่าชาวฝน แผนที่ความต้องการน้ำ
31 มกราคม 2565 192 ครั้ง

แผนที่ความต้องการน้ำคืออะไร 
ทำไมถึงถูกที่.. ถูกเวลา.. 
ตรงความต้องการของเกษตรกรไทย

พบกันในรายการ #เรื่องเล่าชาวฝน
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.
ผ่านระบบ Live Streaming
ทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ