เปลี่ยนการแสดงผล
#เรื่องเล่าชาวฝน ความภาคภูมิใจในชีวิตของอาสาสมัครฝนหลวง
8 กุมภาพันธ์ 2565 191 ครั้ง

เรื่องราวของอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศ
บุคคลผู้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการช่วยประสานการปฏิบัติการฝนหลวง 

พบกันในรายการ #เรื่องเล่าชาวฝน
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.
ผ่านระบบ Live Streaming
ทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ