เปลี่ยนการแสดงผล
#เรื่องเล่าชาวฝน สรุปผลปฎิบัติการฝนหลวงปี ๖๔ พร้อมแผนบรรเทาภัยแล้งปี ๖๕
21 กุมภาพันธ์ 2565 235 ครั้ง

ปี 2564 ที่ผ่านมา ผลปฏิบัติการฝนหลวงเป็นอย่างไร
และในปี 2565 กรมฝนหลวงฯ จะมีแผนช่วยบรรเทาภัยแล้งอย่างไรบ้าง?

เชิญติดตามชมได้ในรายการ #เรื่องเล่าชาวฝน
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.
ผ่านระบบ Live Streaming
ทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภาพและวีดีโอ