เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

Royal Rain Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที่เป้าหมายของการปฏิบัติการฝนหลวง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

1

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
1.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เชียงใหม่ (ศูนย์ฯ)
2.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง พิษณุโลก/แพร่
3.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตาก
จังหวัดเป้าหมาย
1.
เชียงใหม่
2.
ลำพูน
3.
ลำปาง
4.
พะเยา
5.
เชียงราย
6.
แม่ฮ่องสอน
7.
ตาก
8.
พิษณุโลก
9.
แพร่
10.
น่าน
11.
พิจิตร
12.
สุโขทัย
13.
อุตรดิตถ์
14.
กำแพงเพชร
15.
เพชรบูรณ์
เขื่อนเป้าหมาย
1.
ภูมิพล (ตาก)
2.
สิริกิติ์ (อุตรดิตถ์)
3.
แม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่)
4.
แม่งัดสมบูรณ์ชล (เชียงใหม่)
5.
กิ่วลม (ลำปาง)
6.
กิ่วคอหมา (ลำปาง)
7.
แควน้อยบำรุงแดน (พิษณุโลก)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
สาละวิน
2.
โขง (1)
3.
กก
4.
ปิง
5.
วัง
6.
ยม
7.
น่าน

2

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
1.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง นครสวรรค์ (ศูนย์ฯ)
2.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ลพบุรี
3.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง กาญจนบุรี
จังหวัดเป้าหมาย
1.
นครสวรรค์
2.
อุทัยธานี
3.
ชัยนาท
4.
ลพบุรี
5.
สิงห์บุรี
6.
อ่างทอง
7.
สระบุรี
8.
อยุธยา
9.
สุพรรณบุรี
10.
กาญจนบุรี
11.
นครปฐม
12.
นนทบุรี
13.
ปทุมธานี
14.
กรุงเทพฯ
เขื่อนเป้าหมาย
1.
ทับเสลา (อุทัยธานี)
2.
ป่าสักชลสิทธิ์ (ลพบุรี)
3.
ศรีนครินทร์ (กาญจนบุรี)
4.
กระเสียว(สุพรรณบุรี)
5.
วชิราลงกรณ์ (กาญจนบุรี)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
เจ้าพระยา
2.
สะแกกรัง
3.
ป่าสัก
4.
ท่าจีน
5.
แม่กลอง

3

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
1.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ขอนแก่น (ศูนย์ฯ)
2.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง นครราชสีมา
3.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อุบลราชธานี
4.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อุดรธานี
จังหวัดเป้าหมาย
1.
ขอนแก่น
2.
กาฬสินธุ์
3.
อุดรธานี
4.
บึงกาฬ
5.
มหาสารคาม
6.
ยโสธร
7.
ร้อยเอ็ด
8.
นครพนม
9.
เลย
10.
สกลนคร
11.
หนองคาย
12.
หนองบัวลำภู
13.
มหาสารคาม
14.
อุบลราชธานี
15.
สุรินทร์
16.
นครราชสีมา
17.
ชัยภูมิ
18.
บุรีรัมย์
19.
ศรีสะเกษ
20.
อำนาจเจริญ
เขื่อนเป้าหมาย
1.
อุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
2.
จุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ)
3.
ลำปาว (กาฬสินธุ์)
4.
ลำตะคอง (นครราชสีมา)
5.
ลำพระเพลิง (นครราชสีมา)
6.
ลำแซะ (นครราชสีมา)
7.
ห้วยหลวง (อุดรธานี)
8.
ลำนางรอง (บุรีรัมย์)
9.
ลำมูลบน (นครราชสีมา)
10.
ลำปลายมาศ (นครราชสีมา)
11.
น้ำอูน (สกลนคร)
12.
น้ำพุง (สกลนคร)
13.
เขื่อนสิรินธร (อุบลราชธานี)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
โขง (2)
2.
ชี
3.
มูล

4

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
1.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ระยอง (ศูนย์ฯ)
2.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จันทบุรี
3.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สระแก้ว
จังหวัดเป้าหมาย
1.
ระยอง
2.
ชลบุรี
3.
ปราจีนบุรี
4.
ตราด
5.
สระแก้ว
6.
จันทบุรี
7.
ฉะเชิงเทรา
8.
นครนายก
เขื่อนเป้าหมาย
1.
ขุนด่านปราการชล (นครนายก)
2.
พระปรง (สระแก้ว)
3.
สียัด (ฉะเชิงเทรา)
4.
บางพระ (ชลบุรี)
5.
ดอกกราย (ระยอง)
6.
หนองปลาไหล (ระยอง)
7.
ประแสร์ (ระยอง)
8.
คลองพระพุทธ (จันทบุรี)
9.
นฤบดินทรจินดา (ปราจีนบุรี)
10.
คลองหลวง รัชโลธร (ชลบุรี)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
ปราจีนบุรี
2.
บางปะกง
3.
โตนเลสาบ
4.
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย

5

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง
1.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สุราษฎร์ธานี (ศูนย์ฯ)
2.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง หัวหิน ประจวบฯ
3.
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง หาดใหญ่ สงขลา
จังหวัดเป้าหมาย
1.
ราชบุรี
2.
สมุทรปราการ
3.
สมุทรสงคราม
4.
สมุทรสาคร
5.
ประจวบคีรีขันธ์
6.
เพชรบุรี
7.
ภูเก็ต
8.
สงขลา
9.
พัทลุง
10.
ตรัง
11.
พังงา
12.
สตูล
13.
สุราษฎร์ธานี
14.
นครศรีธรรมราช
15.
กระบี่
16.
ชุมพร
17.
นราธิวาส
18.
ปัตตานี
19.
ยะลา
20.
ระนอง
เขื่อนเป้าหมาย
1.
แก่งกระจาน (เพชรบุรี)
2.
ปราณบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
3.
รัชชประภา (สุราษฎร์ธานี)
4.
บางลาง (ยะลา)
ลุ่มน้ำเป้าหมาย
1.
เพชรบุรี
2.
ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย
3.
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้
4.
ตาปี
5.
ทะเลสาบสงขลา
6.
ปัตตานี
7.
ชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้