เปลี่ยนการแสดงผล
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559

14 กุมภาพันธ์ 2560 42ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558

14 กุมภาพันธ์ 2560 43ครั้ง
กรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานประจำปี
 

รายงานประจำปี พ.ศ. 2562

9 มกราคม 2563 64ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2561

10 กันยายน 2562 106ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2560

10 กันยายน 2562 57ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2559

10 กันยายน 2562 41ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2558

10 กันยายน 2562 37ครั้ง

รายงานประจำปี พ.ศ. 2557

10 กันยายน 2562 38ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ผลการดำเนินงานตามกรอบติดตามและประเมินผล
 
รายงานการเงิน