เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง
เครื่องบินฝนหลวง
เครื่องบินฝนหลวง

royal rain Aircraft

ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีเครื่องบิน 2 ประเภท เพื่อรองรับการให้ภารกิจที่ให้บริการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เครื่องบินปีกตรึงที่ใช้งานในปัจจุบัน

เครื่องบินแบบ Porter PC6/B2H4
ภารกิจที่ให้บริการ
สนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงเมฆอุ่น
เครื่องบิน
จำนวน 3 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Porter PC6/B2H4
ประเทศผู้ผลิต
สวิสเซอร์แลนด์
จำนวนที่นั่ง
8 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Hartzell จำนวน 1 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
PT6A-27 จำนวน 1 เครื่อง
กำลังแรงม้า
550 SHP
ความเร็วสูงสุด
151 น๊อต
เพดานบิน
15,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
700 กก.(3,622 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
644 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 3 ลำ

เครื่องบินแบบ Cessna Caravan
แบบ Cessna C208
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 8 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Caravan (Ceaana C208)
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
14 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Mc Cauley จำนวน 1 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
PT6A-114 1 เครื่องยนต์
กำลังแรงม้า
600 SHP
ความเร็วสูงสุด
175 น๊อต
เพดานบิน
30,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
700 กก.(3,622 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
1,270 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 8 ลำ

เครื่องบินแบบ Cessna Caravan
แบบ Ceaana C208B
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 2 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Grand Caravan(Ceaana C208B)
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
14 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Mc Cauley จำนวน 1 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
PT6A-114A 1 เครื่องยนต์
กำลังแรงม้า
675 SHP
ความเร็วสูงสุด
175 น๊อต
เพดานบิน
30,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
700 กก.(3,622 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
1,270 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 2 ลำ

เครื่องบินแบบ Cessna Caravan
แบบ Cessna C208 BEX
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 3 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Grand Caravan C208 BEX
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
12 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Hartzell จำนวน 1 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
PT6A-140 เครื่องยนต์
กำลังแรงม้า
867 SHP
ความเร็วสูงสุด
195 น๊อต
เพดานบิน
30,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
700 กก.(3,622 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
2,246 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 3 ลำ

เครื่องบินแบบ Casa C212
แบบ C212-100
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 4 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Casa C212-100
ประเทศผู้ผลิต
อินโดนีเซีย
จำนวนที่นั่ง
19 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Hartzell จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
TPE 331-5-251C (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
715 SHP
ความเร็วสูงสุด
200 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
2,595 กก.
ความจุเชื้อเพลิง
2,000 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 4 ลำ

เครื่องบินแบบ Casa C212
แบบ C212-200
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 1 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Casa C212-200
ประเทศผู้ผลิต
อินโดนีเซีย
จำนวนที่นั่ง
24 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Hartzell จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
TPE 331-10R-511C (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
900 SHP
ความเร็วสูงสุด
200 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
2,595 กก.
ความจุเชื้อเพลิง
2,000 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 1 ลำ

เครื่องบินแบบ Casa C212
แบบ C212-300
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 5 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Casa C212-300
ประเทศผู้ผลิต
สเปน
จำนวนที่นั่ง
26 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Doety จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
TPE 331-10R-513C (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
900 SHP
ความเร็วสูงสุด
200 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
3,350 กก.
ความจุเชื้อเพลิง
2,000 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 5 ลำ

เครื่องบินแบบ Casa C212
แบบ C212-400
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 3 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ Casa C212-400
ประเทศผู้ผลิต
สเปน
จำนวนที่นั่ง
25 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Dowty จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
TPE 331-12JR-701C (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
925 SHP
ความเร็วสูงสุด
200 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
2,595 กก.
ความจุเชื้อเพลิง
2,000 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 3 ลำ

เครื่องบินแบบ CN 235-220
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 2 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ CN 235-220
ประเทศผู้ผลิต
อินโดนีเซีย
จำนวนที่นั่ง
40 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Haminton จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
CT7-9C (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
1,750 SHP
ความเร็วสูงสุด
232 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
5,305 กก.
ความจุเชื้อเพลิง
5,220 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 2 ลำ

เครื่องบิน แบบ SuperKingAir 350 (SKA 350)
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นและเมฆเย็น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
เครื่องบิน
จำนวน 3 ลำ
สมรรถนะเครื่องบิน แบบ SuperKingAir 350 (SKA 350)
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Harzell จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ ขับใบพัด
แบบ
PT6A-60A (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
1,050 SHP
ความเร็วสูงสุด
263 น๊อต
เพดานบิน
35,000 ฟุต
รับน้ำหนักเต็มที่
5,500 กก.
ความจุเชื้อเพลิง
2,000 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 3 ลำ

เครื่องบินปีกหมุนที่ใช้งานในปัจจุบัน

เฮลิคอปเตอร์ AS 350 B2 (ECUREUIL)
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 2 ลำ
สมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ AS 350 B2 (ECUREUIL)
ประเทศผู้ผลิต
ฝรั่งเศส
จำนวนที่นั่ง
6 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
5 ใบ
เครื่องยนต์
Turboshaft Arriel D1D
แบบ
Turbomeca France
กำลังแรงม้า
712 SHP
ความเร็วสูงสุด
287 กม/ชม (155 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
700 กม.(435ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง
รับน้ำหนักเต็มที่
667 กก.(1,492 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
540 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 2 ลำ

เฮลิคอปเตอร์ BELL 206B
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 3 ลำ
สมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ BELL 206B
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
5 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
2 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine Engine จำนวน 1 เครื่อง
แบบ
Roll Royce 250-C20B
กำลังแรงม้า
420 SHP
ความเร็วสูงสุด
213 กม/ชม (115 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
694 กม.(374ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง 30 นาที
รับน้ำหนักเต็มที่
667 กก.(1,492 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
360 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 3 ลำ

เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 1 ลำ
สมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
4 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine Engine จำนวน 1 เครื่อง
แบบ
Roll Royce 250-C47B
กำลังแรงม้า
674 SHP
ความเร็วสูงสุด
246 กม/ชม (133 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
611 กม.(330ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง 45 นาที
รับน้ำหนักเต็มที่
1,054 กก.(2,324 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
484 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 1 ลำ

เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407GXP
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 2 ลำ
สมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 407GXP
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
4 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine Engine จำนวน 1 เครื่อง
แบบ
Roll Royce 250-C47B
กำลังแรงม้า
674 SHP
ความเร็วสูงสุด
246 กม/ชม (133 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
611 กม.(330ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง 45 นาที
รับน้ำหนักเต็มที่
1,054 กก.(2,324 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
484 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 2 ลำ

เฮลิคอปเตอร์ BELL 412EP
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
เครื่องบิน
จำนวน 1 ลำ
สมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ BELL 412EP
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
15 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
4 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine Engine จำนวน 2 เครื่อง
แบบ
PT6T-3D
กำลังแรงม้า
1,800 SHP
ความเร็วสูงสุด
244 กม/ชม (130 น๊อต)
พิสัยบินไกลสุด
676 กม.(364ไมล์ทะเล)
เวลาบินได้นาน
3 ชั่วโมง
รับน้ำหนักเต็มที่
1,190 กก.(2,142 ปอนด์)
ความจุเชื้อเพลิง
337.5 ลิตร
เชื้อเพลิงที่ใช้
Jet A-1

หมายเหตุกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำการอยู่ 1 ลำ