เปลี่ยนการแสดงผล
ฝนหลวง
อากาศยานฝนหลวง
อากาศยานฝนหลวง

royal rain Aircraft

ปัจจุบันกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีอากาศยานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท เพื่อรองรับภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและการสนับสนุนให้บริการในด้านต่างๆ

อากาศยานปีกตรึง

SuperKingAir 350 (SKA 350)
จํานวน 3 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นและเมฆเย็น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
สมรรถะอากาศยาน SuperKingAir 350 (SKA 350)
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Harzell จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
แบบ PT6A-60A (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
1,050 SHP
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/2,000 ลิตร
ความเร็วสูงสุด
263 น๊อต
เพดานบิน
35,000 ฟุต
รับน้ําหนักสูงสุด
5,500 กิโลกรัม
CN 235 - 220
จํานวน 2 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน CN 235 - 220
ประเทศผู้ผลิต
อินโดนีเซีย
จำนวนที่นั่ง
40 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Haminton จำนวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
แบบ CT7-9C (2 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
1,750 SHP
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/5,220 ลิตร
ความเร็วสูงสุด
232น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
รับน้ำหนักสูงสุด
5,305 กิโลกรัม
Casa C212 / NC212i
จํานวน 15 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน Casa C212 / NC212i
ประเทศผู้ผลิต
อินโดนีเซีย
จำนวนที่นั่ง
25 ที่นั่ง
กำลังแรงม้า
925SHP
จำนวนใบพัด
Dowty จํานวน 2 ชุด
เครื่องยนต์
แบบ PT6A-114A (1 เครื่องยนต์)
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/1,270 ลิตร
ความเร็วสูงสุด
200 น๊อต
เพดานบิน
25,000 ฟุต
รับน้ําหนักสูงสุด
700 กก.
Grand Caravan/Caravan (Cessna C๒๐๘B)
จํานวน 12 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงเมฆอุ่น
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน Grand Caravan/Caravan (Cessna C๒๐๘B)
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
14 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
Mc Cauley จํานวน 1 ชุด
เครื่องยนต์
แบบ PT6A-114A (1 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
675 SHP
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/1,270 ลิตร
ความเร็วสูงสุด
175 น๊อต
เพดานบิน
30,000 ฟุต
รับน้ำหนักสูงสุด
700 กก.

อากาศยานปีกหมุน

BELL 412EP
จํานวน 1 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน BELL 412EP
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
15 ที่นั่ง
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/337.5 ลิตร
เครื่องยนต์
Turbine Engine แบบ PT6T-3D (2 เครื่องยนต์)
กําลังแรงม้า
1,800 SHP
ระยะเวลาบิน
3 ชั่วโมง
ความเร็วสูงสุด
244 กม.(130 น๊อต)
รับน้ําหนักสูงสุด
1,190 กก.
จํานวนใบพัด
จํานวน 4 ใบ
BELL 407
จํานวน 3 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน BELL 407
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
7 ที่นั่ง
กําลังแรงม้า
550 SHP
จํานวนใบพัด
จํานวน 4 ใบ
เครื่องยนต์
Turbine engine แบบ Roll Royce 250-C478 (1 เครื่องยนต์)
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/484 ลิตร
ความเร็วสูงสุด
246 กม/ชม (133 น๊อต)
รับน้ำหนักสูงสุด
1,054 กก
ระยะเวลาบิน
3.45 ชั่วโมง
AS 350 B2 (ECUREUIL)
จํานวน 1 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน AS 350 B2 (ECUREUIL)
ประเทศผู้ผลิต
ฝรั่งเศส
จำนวนที่นั่ง
6 ที่นั่ง
จำนวนใบพัด
3 ใบ
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/540 ลิตร
เครื่องยนต์
Turboshaft Arriel D1D แบบ Turbomeca France (1 เครื่องยนต์)
กำลังแรงม้า
712 SHP
ความเร็วสูงสุด
287 กม/ชม (155 น๊อต)
รับน้ำหนักสูงสุด
667 กก.
ระยะเวลาบิน
3 ชั่วโมง
BELL 206B
จำนวน 3 เครื่อง
ภารกิจที่ให้บริการ
-
สำรวจพื้นที่ในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-
บินสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงและพื้นที่เกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
-
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยราชการอื่น
สมรรถะอากาศยาน BELL 206B
ประเทศผู้ผลิต
สหรัฐอเมริกา
จำนวนที่นั่ง
5 ที่นั่ง
เชื้อเพลิง/ความจุ
Jet A-1/344 ลิตร
เครื่องยนต์
Turbine Engine แบบ Roll Royce 250-C20B (1เครื่องยนต์)
กําลังแรงม้า
420 SHP
ระยะเวลาบิน
3.30 ชั่วโมง
ความเร็วสูงสุด
213 กม/ชม (115 น๊อต)
รับน้ำหนักสูงสุด
667 กก.
จํานวนใบพัด
จํานวน 2 ใบ