เปลี่ยนการแสดงผล
บริการประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
26 กันยายน 2565
13:12 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
26 กันยายน 2565
13:06 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
26 กันยายน 2565
13:12 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พนม
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
26 กันยายน 2565
13:12 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ร้องกวาง (เคลื่อนที่)
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
26 กันยายน 2565
13:12 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
บ้านผือ (เคลื่อนที่)
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
26 กันยายน 2565
13:12 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ราษีไศล (เคลื่อนที่)
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
26 กันยายน 2565
13:12 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ปะทิว (เคลื่อนที่)
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
26 กันยายน 2565
13:12 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สิงหนคร (เคลื่อนที่)
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
26 กันยายน 2565
13:18 น.

ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบน

ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565

RSS Feed

select