เปลี่ยนการแสดงผล
บริการประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พนม
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ร้องกวาง (เคลื่อนที่)
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
บ้านผือ (เคลื่อนที่)
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ราษีไศล (เคลื่อนที่)
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ปะทิว (เคลื่อนที่)
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สิงหนคร (เคลื่อนที่)
อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบน

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2567

ลำดับสถานีเรดาร์เวลาWCSPPWcm850PWcm700PWcm500PWcm100ISOH0MMix25MMix50MMix100MMix150CT25ReqCT50ReqCT100ReqCT150Reqalt_ftCCLpMean25alt_ftCCLpMean50alt_ftCCLpMean100alt_ftCCLpMean150LCL25mbftLCL50mbftLCL100mbftLCL150mbftLI25mbLayer500LI50mbLayer500LI100mbLayer500SI850mbLayerDifT500mbTTIKISWICAPESfc_25CAPESfc_50CAPESfc_100CAPESfc_150CINSfc_50WmaxSfc_50LFCSfc_50ELSfc_50WindDir1000_5000ftWindDir5000_10000ftWindDir10000_15000ftWindDir20000_25000ftWindSpeed1000_5000ftWindSpeed5000_10000ftWindSpeed10000_15000ftWindSpeed20000_25000ftMeanRH1000_5000ftMeanRH5000_10000ftMeanRH10000_15000ftMeanRH20000_25000ftShearSfc_6kmBRN_CAPESfc_50NCAPESfc_50
1ฝนหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี00:00 น.Good2.163.955.425.961717322.3622.321.3720.156.816.385.46.8643294608542773132021249433604042-3.82-3.7-3.03-0.6342.23634.809237.8143813681055773-465246676954252277276175818163798083696.682861.962
2อุตุฯ จ.เชียงใหม่ 00:00 น.Poor000099990000-273.14-273.14-273.14-273.140000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018018000000000999999999999
3ฝนหลวง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี00:00 น.Good2.463.634.624.921763522.2222.0520.7819.689.779.227.3714.7346704979553997151891235029053646-2.83-2.83-2.54-1.0243.14327.537243.48974990831567-213441158743466266276247971418108824852515.6544680.102
4ฝนหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่00:00 น.Good0.522.593.884.461672116.8216.4715.7715.172.041.46-0.3-0.5553325750629975444403482656046504-2.49-2.37-2.32-2.4345.39533.449260.37369346335328-2002614715337292232442461841425173979556738.224100.06
5ฝนหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา00:00 น.Moderate2.033.74.865.121719922.7522.4321.4820.6414.8414.2112.3510.0678688167865189432558299937274451.1-4.04-3.84-3.49-3.1446.39135.94229.5412191092925850-19147111374337429231428214820845756961313.5981290.111
6ฝนหลวง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี00:00 น.Moderate2.253.654.7246.634390221.1321.0620.4420.3211.9611.139.7310.0252565433597270551281172226873933-3.64-3.81-3.23-1.3243.84429.531178.61125213431014699-1215266354244127030223459886706462342.5799990.123
7ฝนหลวง อ.ร้องกวาง จ.แพร่00:00 น.Good2.094.045.436.091729120.6620.519.8119.018.468.686.84.6949415554593563082031254332363944-2.68-2.38-2.21-2.2144.86532.459254.46556457411391-160301382333610229260260292822217838866988.224180.076
8ฝนหลวง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี00:00 น.Moderate000099990000-273.14-273.14-273.14-273.140000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018018000000000999999999999
9ฝนหลวง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ00:00 น.Poor000099990000-273.14-273.14-273.14-273.140000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018018000000000999999999999
10ฝนหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี00:00 น.Moderate2.293.654.715.081665823.8122.6621.1719.986.184.946.246.2439464232615475082101229132003946-6.38-5.97-4.74-3.5747.50434.288254.262046185313011071-2261364965032942992185149310825855522.575612.13
11ฝนหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี03:00 น.Poor000099990000-273.14-273.14-273.14-273.140000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018018000000000999999999999

RSS Feed

select