เปลี่ยนการแสดงผล
บริการประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
27 พฤษภาคม 2565
00:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
27 พฤษภาคม 2565
00:24 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
27 พฤษภาคม 2565
00:24 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พนม
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
27 พฤษภาคม 2565
00:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ร้องกวาง (เคลื่อนที่)
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
27 พฤษภาคม 2565
00:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
บ้านผือ (เคลื่อนที่)
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
27 พฤษภาคม 2565
00:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ราษีไศล (เคลื่อนที่)
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
27 พฤษภาคม 2565
00:18 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ปะทิว (เคลื่อนที่)
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
27 พฤษภาคม 2565
00:24 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สิงหนคร (เคลื่อนที่)
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
27 พฤษภาคม 2565
00:30 น.

ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบน

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับสถานีเรดาร์เวลาWCSPPWcm850PWcm700PWcm500PWcm100ISOH0MMix25MMix50MMix100MMix150CT25ReqCT50ReqCT100ReqCT150Reqalt_ftCCLpMean25alt_ftCCLpMean50alt_ftCCLpMean100alt_ftCCLpMean150LCL25mbftLCL50mbftLCL100mbftLCL150mbftLI25mbLayer500LI50mbLayer500LI100mbLayer500SI850mbLayerDifT500mbTTIKISWICAPESfc_25CAPESfc_50CAPESfc_100CAPESfc_150CINSfc_50WmaxSfc_50LFCSfc_50ELSfc_50WindDir1000_5000ftWindDir5000_10000ftWindDir10000_15000ftWindDir20000_25000ftWindSpeed1000_5000ftWindSpeed5000_10000ftWindSpeed10000_15000ftWindSpeed20000_25000ftMeanRH1000_5000ftMeanRH5000_10000ftMeanRH10000_15000ftMeanRH20000_25000ftShearSfc_6kmBRN_CAPESfc_50NCAPESfc_50
1ฝนหลวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์00:00 น.Poor000099990000-273.14-273.14-273.14-273.140000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018018000000000999999999999
2ฝนหลวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์05:00 น.Poor000099990000-273.14-273.14-273.14-273.140000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018018000000000999999999999

RSS Feed

select