เปลี่ยนการแสดงผล
บริการประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5 กรกฎาคม 2563
07:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
5 กรกฎาคม 2563
07:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พนม
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ร้องกวาง (เคลื่อนที่)
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
เกาะคา (เคลื่อนที่)
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ราษีไศล (เคลื่อนที่)
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ปะทิว (เคลื่อนที่)
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
บ้านผือ (เคลื่อนที่)
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
5 กรกฎาคม 2563
07:36 น.

ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบน

ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

ลำดับสถานีเรดาร์เวลาWCSPPWcm850PWcm700PWcm500PWcm100ISOH0MMix25MMix50MMix100MMix150CT25ReqCT50ReqCT100ReqCT150Reqalt_ftCCLpMean25alt_ftCCLpMean50alt_ftCCLpMean100alt_ftCCLpMean150LCL25mbftLCL50mbftLCL100mbftLCL150mbftLI25mbLayer500LI50mbLayer500LI100mbLayer500SI850mbLayerDifT500mbTTIKISWICAPESfc_25CAPESfc_50CAPESfc_100CAPESfc_150CINSfc_50WmaxSfc_50LFCSfc_50ELSfc_50WindDir1000_5000ftWindDir5000_10000ftWindDir10000_15000ftWindDir20000_25000ftWindSpeed1000_5000ftWindSpeed5000_10000ftWindSpeed10000_15000ftWindSpeed20000_25000ftMeanRH1000_5000ftMeanRH5000_10000ftMeanRH10000_15000ftMeanRH20000_25000ftShearSfc_6kmBRN_CAPESfc_50NCAPESfc_50
1ฝนหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี00:00 น.Moderate1.943.915.576.051737923.169523.425922.276320.927111.5711.789.386.6556726114640366812531319838534473-2.8-2.62-2.21-1.3342.71939.114295.4511721011739527-70455987483743474860253443227294927316.4481200.078
2อุตุฯ จ.เชียงใหม่ 00:00 น.Good2.043.955.295.961644819.89719.332118.053116.78575.084.634.752.6945775056652972251916241834844505-4.95-4.95-4.57-3.6346.742.052572042204517331371-716473045203734331516122914847768818.738690.15
3ฝนหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่00:00 น.Poor0.462.173.43.851686116.906916.724416.551415.93198.1478.0777.2477.497772382328998104304580513162657437-2.38-2.32-2.15-2.545.56133.937249.37368346290177-992610856314213061659851114947478734.626320.055
4ฝนหลวง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี00:00 น.Poor000099990000-273.15-273.15-273.15-273.150000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018000000000999999999999
5ฝนหลวง อ.ปะทิว จ.ชุมพร00:00 น.Poor2.333.915.355.891605820.240419.996819.108718.30677.257.176.487.363448392748926483985151523453283-1.86-1.71-1.220.1941.41533.97245.56769677421228-6437713243189265265279252222138277948210.7943200.062
6ฝนหลวง อ.ร้องกวาง จ.แพร่00:00 น.Poor2.053.915.355.771758818.5618.825119.326919.075812.6811.9210.38.6264486526662270561493201829603999-0.54-0.95-1.88-1.3943.11436.671-63459.595153337321-212171041499991035172103218743305808582828210017.999990
7ฝนหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี00:00 น.Moderate2.173.945.385.981637321.375920.190318.584717.78682.422.13.832.1725703319552861461912212227233647-3.38-2.85-2.03-0.842.96636.862221.891275957470261-1344230799992602942981311914898788825.1472450
8ฝนหลวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์00:00 น.Good1.893.554.965.651572320.807620.996120.307419.431414.6514.0511.239.4469797155719577442510302536384385-1.55-1.94-2.17-1.9944.32832.884264.24288443571494-1393089253904726128734210142024787486877.1962100.048

RSS Feed

select