เปลี่ยนการแสดงผล
บริการประชาชน
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ภาพเรดาร์ (CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีเรดาร์ฝนหลวง
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พิมาย
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
พนม
อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ร้องกวาง (เคลื่อนที่)
อ.ร้องกวาง จ.แพร่
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
บ้านผือ (เคลื่อนที่)
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ราษีไศล (เคลื่อนที่)
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:30 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
ปะทิว (เคลื่อนที่)
อ.ปะทิว จ.ชุมพร
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:18 น.
สถานีเรดาร์ฝนหลวง
สิงหนคร (เคลื่อนที่)
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
1 กุมภาพันธ์ 2566
06:36 น.

ข้อมูลผลตรวจอากาศชั้นบน

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับสถานีเรดาร์เวลาWCSPPWcm850PWcm700PWcm500PWcm100ISOH0MMix25MMix50MMix100MMix150CT25ReqCT50ReqCT100ReqCT150Reqalt_ftCCLpMean25alt_ftCCLpMean50alt_ftCCLpMean100alt_ftCCLpMean150LCL25mbftLCL50mbftLCL100mbftLCL150mbftLI25mbLayer500LI50mbLayer500LI100mbLayer500SI850mbLayerDifT500mbTTIKISWICAPESfc_25CAPESfc_50CAPESfc_100CAPESfc_150CINSfc_50WmaxSfc_50LFCSfc_50ELSfc_50WindDir1000_5000ftWindDir5000_10000ftWindDir10000_15000ftWindDir20000_25000ftWindSpeed1000_5000ftWindSpeed5000_10000ftWindSpeed10000_15000ftWindSpeed20000_25000ftMeanRH1000_5000ftMeanRH5000_10000ftMeanRH10000_15000ftMeanRH20000_25000ftShearSfc_6kmBRN_CAPESfc_50NCAPESfc_50
1ฝนหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่00:00 น.Poor0.280.711.211.391674912.7812.412.4112.5331.8730.9935.6845.4216183165311908623183635367948365107648.658.869.249.4727.795-17.41876.669999999919999-128699999999999910931724915824413602517231.54299999999
2ฝนหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา00:00 น.Poor0.821.792.452.541751510.4811.8712.4312.4844.7847.9849.2446.7317483182591924019240278040095425617616.3114.7913.948.4329.4116.94593.749999999999999999-2344999999999999642803312710621746495992.5799999999
3ฝนหลวง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี00:00 น.Poor2.153.754.795.241646416.8516.7916.0815.456.6945.8244.9748.144354736744467698811251519214229530.750.520.570.9341.8534.5218.5485411-2393107161200186115991151221430918680865.14380.013
4ฝนหลวง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ00:00 น.Moderate000099990000-273.14-273.14-273.14-273.140000999999999999999900009999999999999999999999999999999999999999999918018018018000000000999999999999
5ฝนหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี00:00 น.Poor1.132.493.43.631664215.9516.2815.6214.9944.7742.3936.2131.05178171732216330156804950507353175572119.478.33.9736.6423.454182.079999999999999999-15629999999999991317884108413822557066283.59899999999
6ฝนหลวง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์00:00 น.Poor0.671.462.372.541663015.9215.514.413.7754.62155.67148.29142.60121065219462079020040635366686836715913.3713.4313.19.6226.69215.04750.699999999999993-199799999999999958253174135106219383963241.54299999999

RSS Feed

select