เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอสอบทักษะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม และประกาศ วัน เวลา นัดสอบสัมภาษณ์
9 มิถุนายน 2563 396 ครั้ง

ตามที่ กลุ่มช่วยอำนวนการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการทดสอบทักษะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นั้น
บัดนี้ผลการทดสอบทักษะได้ดำเนินการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามสารถตรวจรายชื่อ และ ตรวจสอบวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ได้จากไฟล์ที่แนบในประกาศนี้
ทั้งหากผู้ที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบทักษะไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
091-774-1456  นายเอกชัย สิริบวรพาณิชย์

ดาวน์โหลดเอกสาร