เปลี่ยนการแสดงผล
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ
18 มิถุนายน 2563 69ครั้ง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เข้าร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112 โดยได้กล่าวถึงประเด็นภาวะฝนทิ้งช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งทางกรมฝนหลวงได้มีการปรับแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีความต้องการน้ำ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่มีปริมาณน้ำใช้การไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้มี หน่วยปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด 12 หน่วย แบ่งเป็นภาคเหนือ คือ จ.ตาก แพร่ เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก เป็นหน่วยเติมสารไม่มีอากาศยานประจำ สำหรับภาคกลางมีหน่วยปฏิบัติการ จ.ลพบุรี ราชบุรี และ จ.นครสวรรค์ เป็นหน่วยเติมสารไม่มีอากาศยานประจำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหน่วยปฏิบัติการ จ.อุดรธานี ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์ เป็นหน่วยเติมสาร ในส่วนของภาคตะวันออกมีหน่วยปฏิบัติการที่ จ.ระยอง หน่วยปฏิบัติการภาคใต้มี จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ จ.สงขลา สำหรับ จ.สงขลา นั้น มีความจำเป็นต้องไปตั้งหน่วยปฏิบัติเป็นอย่างมากเนื่องจากบริเวณป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะ มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าค่อนข้างสูง

ภาพและวีดีโอ