เปลี่ยนการแสดงผล
รายงานการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563 33 ครั้ง