เปลี่ยนการแสดงผล
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563 15ครั้ง

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ในช่วงระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2563
- มีการขึ้นปฏิบัติ จำนวน 7 วัน
- ขึ้นบินปฏิบัติงาน จำนวน 246 เที่ยวบิน
- รายงานฝนตกรวม 44 จังหวัด
โดยรายละเอียด ดังนี้

ภาคเหนือ (ตอนบน)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดตาก
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.สุโขทัย  จ.เชียงใหม่  
จ.ลำพูน.  จ.ตาก  จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร 

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดแพร่
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.แพร่  จ.น่าน  จ.อุตรดิตถ์  จ.พะเยา จ.ลำปาง  จ.พิษณุโลก จ.เลย  
__________________________________________________________ .
ภาคกลาง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดราชบุรี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี  จ.กาญจนบุรี  จ.ราชบุรี  
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.นครสวรรค์  จ.เพชรบูรณ์  จ.ลพบุรี จ.อ่างทอง  จ.อุทัยธานี  จ.สิงห์บุรี  จ.สระบุรี  จ.ชัยนาท 
__________________________________________________________ .
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์  จ.ขอนแก่น  จ.ชัยภูมิ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู  จ.อุดรธานี 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.สกลนคร  จ.เลย  จ.อุดรธานี จ.กาฬสินธุ์  จ.ขอนแก่น  จ.นครพนม 
__________________________________________________________ .
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสุรินทร์
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.อุบลราชธานี  จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ  
จ.นครราชสีมา 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.นครราชสีมา  จ.บุรีรัมย์  จ.หนองบัวลำภู  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ 
__________________________________________________________ .
ภาคตะวันออก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดระยอง
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา  จ.จันทบุรี  จ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี 
__________________________________________________________ .
ภาคใต้
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดชุมพร
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดสงขลา
> บริเวณที่มีฝนตก ได้แก่ จ.นราธิวาส จ.ยะลา

ภาพและวีดีโอ