เปลี่ยนการแสดงผล
#ฟ้ามีตา
30 มิถุนายน 2563 7ครั้ง

#ฟ้ามีตา
  แม้ทุกคนในโลกใบนี้อยู่ภายใต้ฟ้าเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเหมือนกัน หลายคนมีความต่างในด้านความคิด หลายคนมีความต่างในด้านภาษา หลายคนมีความต่างในด้านรูปร่างหน้าตา หลายคนมีความต่างในด้านวัฒนธรรมประเพณี แต่มีความเหมือนกันในการใช้ฟ้าสื่อสารทั้งในเรื่องความรัก ความเหงา ความเศร้า การเตือนสติ เช่นสำนวนที่กล่าวถึงฟ้าเพื่อสอนใจคนว่า"ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า"ในที่สุดทุกคนก็ต้องจากไปสิ่งที่เหลือไว้ก็มีเพียงแค่ผลการกระทำในช่วงที่มีชีวิตอยู่ซึ่งจะเป็นความดี หรือความชั่วที่แต่ละคนได้กระทำที่คนรุ่นหลังจะกล่าวขานถึง บางคนก็จะเชื่อว่าเพราะฟ้าลิขิตถ้ามีภรรยาชื่อฟ้า ก็น่าเชื่อว่าฟ้าอาจจะลิขิตนะครับ แต่ถ้าภรรยาไม่ได้ชื่อฟ้า ต้องคิดใหม่ว่าคนที่จะลิขิตเรานั้นก็คือตัวเราเองที่มีสองมือสองเท้าคอยลิขิตเรามากกว่าฟ้าจริงมั้ยครับ ดังสุภาษิตที่กล่าวว่า"ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"
ศิลปินบางท่านก็นำฟ้ามาแต่งเป็นเนื้อเพลงมากมาย มีทั้งเพลงที่ให้กำลังใจในความรักเช่น เพลงรักข้ามขอบฟ้า หรือเพลงอกหักอย่างเพลงน้ำตาฟ้า หรือจะเป็นเพลงให้สู้ชีวิตด้วยตนเองอย่างเพลงเย้ยฟ้าท้าดิน
  แต่สำหรับชาวกรมฝนหลวงแล้วฟ้าคือพื้นที่ทำงานที่กว้างใหญ่ของพวกเรา ในแต่ละวันพวกเราต้องบินขึ้นไปทำงานบนฟ้าวันละหลายรอบ ถ้าในแต่ละปีแล้วนับเป็นพันๆรอบเพื่อช่วยให้ฟ้า สร้างฝนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ใต้ฟ้าให้มีน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำเพื่อการคมนาคม และน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ ถึงแม้บางครั้งคนใต้ฟ้าอาจจะไม่เข้าใจ บ่น ด่า เราบ้าง แต่บางคนตั้งใจเอาข้อมูลไปบิดเบือนสร้างกระแสโจมตีโครงการพระราชดำริฝนหลวงว่าเป็นฝนลวงเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเข้าใจผิด พวกเราก็ทำได้แค่เพียงชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะสมัยนี้เฟคนิวส์มันเยอะครับ 
ที่สำคัญคือพวกเราอยากบอกให้ทุกคนทราบว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้คุ้มค่ากับภาษีของทุกท่านที่เป็นเงินเดือนให้แก่พวกเราเพราะพวกเราเชื่อว่าฟ้ามีตาครับ แล้วท่านล่ะเชื่อว่าฟ้ามีตามั้ยครับ
  พวกเราชาวฝนหลวงเชื่อว่าฟ้ามีตา เพราะพวกเราคิดว่าพ่อหลวงร.9 คอยมองพวกเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาใจช่วยพวกเราอยู่ทุกครั้งที่พวกเราขึ้นไปทำงานบนท้องฟ้าให้ประสบผลสำเร็จ ให้พวกเราปลอดภัย และพวกเราไม่เคยรู้สึกว่าพ่อหลวงร.9 ได้จากพวกเราไปแล้ว พระองค์ท่านยังอยู่ในใจพวกเราตลอดเวลาเพื่อให้พวกเราเดินตามรอยพระองค์ท่านในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยมิได้หวังผลตอบแทน...
ขอขอบคุณ  นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพวาด ปี 2560 ระดับอุดมศึกษา -ประชาชนทั่วไป
ชื่อผลงาน :ฝนจากฟ้ามหาราช
เทคนิค: สีอะคริลิค
#ฟ้าไม่เคยกระพริบตาอย่าชะล่าใจ
#SaveThailand
#SaveRainmakingTeam
#Saveบุคลากรทางการแพทย์
#แล้งนี้ต้องรอด
เขียนโดย "ฟ้าโปรย"

ภาพและวีดีโอ