เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ
30 มิถุนายน 2563 26ครั้ง