เปลี่ยนการแสดงผล
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น
3 กรกฎาคม 2563 18 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตร
- พื้นที่หลัก : จ.หนองบัวลำภู จ.เลย จ.ขอนแก่น 
- พื้นที่รอง : จ.อุดรธานี
ผลการปฏิบัติการ มีฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ 
- จ.เลย (ผาขาว) 
- จ.หนองบัวลำภู (ศรีบุญเรือง โนนสัง เมืองหนองบัวลำภู) 
- จ.อุดรธานี (หนองวัวซอ) 
- จ.ขอนแก่น (อุบลรัตน์) 
และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนห้วยหลวง


ภาพและวีดีโอ