เปลี่ยนการแสดงผล
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563 15 ครั้ง

ภาพและวีดีโอ