เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง)
3 กรกฎาคม 2563 18 ครั้ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยนายชาติชาย พู่บึงพร้าว ประธานเกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วง) เป็นผู้ให้ข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับน้ำฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวง มีผลทำให้ช่อดอกมะม่วงมีอาการไหม้และใบอ่อนหงิกงอ ทำให้มะม่วงไม่ติดผล ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (ตอนล่าง) ได้ทราบข้อมูลและนำไปปรับปรุงแก้ไขโดยจะขอทำการทดสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป

ภาพและวีดีโอ