เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางการจัดซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ 4/2 จำนวน 900 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กรกฎาคม 2563 65 ครั้ง