เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบิน CN235-220 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
14 กรกฎาคม 2563 29 ครั้ง