เปลี่ยนการแสดงผล
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตร - จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม
15 กรกฎาคม 2563 28 ครั้ง
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตร
- จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม
และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนน้ำพุง เขื่อนห้วยหลวง
ผลการปฏิบัติการฝนหลวง มีฝนตกเล็กน้อย - ปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร
- จ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี หนองหาน หนองแสง ประจักษ์ศิลปาคม หนองแสง หนองวัวซอ กุดจับ)
- จ.สกลนคร (โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว กุสุมาลย์)
- จ.นครพนม (นาแก โพนสวรรค์)

ภาพและวีดีโอ