เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ระยอง
16 กรกฎาคม 2563 27 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ระยอง
#ผลการปฏิบัติการฝนหลวงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- บินปฏิบัติการ 2 ภารกิจ 2 เที่ยวบิน 
ผลการปฏิบัติการ: มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่การเกษตร 
จ.สระแก้ว(วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ วังสมบูรณ์ คลองหาด) 
จ.จันทบุรี (โป่งน้ำร้อน สอยดาว) 
จ.ฉะเชิงเทรา(ท่าตะเกียบ)  
และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพและวีดีโอ