เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) ขนาด 1 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ลำ
20 กรกฎาคม 2563 60 ครั้ง