เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
21 กรกฎาคม 2563 49 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อาสาสมัครฝนหลวง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยในพื้นที่ภาคใต้ จะดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรยเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง จำนวน 44 กิโลกรัม ตะแบกนา จำนวน 11 กิโลกรัม และชัยพฤกษ์ จำนวน 1 กิโลกรัม ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เกษตรกร ตลอดจนพื้นที่ผืนป่าให้มากที่สุด
  ทั้งนี้ โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีการจัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชและดำเนินงานโดยความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 7 ภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง สมอไทย ประดู่ กระบก แดง สนสามใบ มะขามป้อม มะค่าแต้ สาธร เพกา ชัยพฤกษ์ และตะแบกนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 กิโลกรัม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายโปรยเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ และนอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนสถานที่และกำลังพลในการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชจากเหล่าทัพ ได้แก่ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 31 จ.นครสวรรค์ กรมทหารราบที่ 8 จ.ขอนแก่น กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา และค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรี รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทาน ที่มาร่วมแรงร่วมใจปั้นเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับใช้การโปรย จากทั่วทุกภูมิภาคอีกด้วย

 

ภาพและวีดีโอ