เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างตรวจซ่อมเครื่องบิน SUPER KING AIR 350 หมายเลขเกษตร 2011 จำนวน 1 ลำ
24 กรกฎาคม 2563 35 ครั้ง