เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง ขนาด 1 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 กรกฎาคม 2563 318 ครั้ง