เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
28 กรกฎาคม 2563 41 ครั้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2563 ในพระบรมมหาราชวัง และร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" ณ ท้องสนามหลวง

ภาพและวีดีโอ