เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
28 กรกฎาคม 2563 42 ครั้ง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทวกุล
ต่อจากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองและทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อีกด้วย

ภาพและวีดีโอ